Kaebus nr 378
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Musiccase juhataja Helen Sildna kaebust Eesti Ekspressis 6. oktoobril 2011 ilmunud artikli „Vabaduse laul sai bluffides 200 000 eurot“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu 20. augustil Tallinnas lauluväljakul toimunud Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeva tippüritusest „Vabaduse laul“, mille korraldaja oli OÜ Musiccase ning mis sai raha sihtasutuselt „Tallinn 2011“. Artiklis on välja toodud mitme esineja nimed, keda korraldaja enne rahastamislepingu sõlmimist sihtasutusele välja käis, kuid kes tegelikult kontserdil ei esinenud.

OÜ Musiccase juhataja Helen Sildna kaebas Pressinõukogule, et artikliga on süüdistatud korraldajat tahtlikus pettuses. Kaebaja kinnitusel sõlmiti lõplikud esinemiskokkulepped peale projekti heakskiitmist, lepingu sõlmimist ja lõpliku programmi valmimist. Seega pole kaebaja hinnangul blufitud. Kaebaja ei ole rahul, et tema selgitusi on artiklis kasutatud juhuslike lausetena. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik talle lugu enne avaldamist üle vaatamiseks ei saatnud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et lepingut sõlmides oli osade esinejate puhul korraldajal juba teada, et nad esineda ei saa (Tõnis Mägi, Ivo Linna) ning selle on leht artiklis tõendanud. Eesti Ekspress lisas, et ajakirjanik ei andnud Helen Sildnale lubadust artikkel enne ilmumist üle vaatamiseks saata.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Leht on tõendanud korraldaja teadmist, et mõned lepingu sõlmimise hetkel rahastajale välja käidud esinejad ei saa tegelikult kontserdil osaleda. Kaebaja on saanud võimaluse omapoolseks kommentaariks. Arvestades suurt avalikku huvi 20. augusti kontserdi vastu, ei saa antud teema käsitlemist lehe poolt pidada põhjendamatute kannatuste põhjustamiseks.

Ajakirjanikul ei ole kohustust esitada artiklit allikale üle vaatamiseks, välja arvatud juhul, kui ta on sellise lubaduse andnud. Antud juhtumil ajakirjanik sellist lubadust ei andnud, mida kinnitab ka kaebaja.

Pressinõukogu