Kaebus nr 38
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Agu Laiuse kaebust SL Õhtulehes peale ning otsustas, et leht ei ole 22. novembril 2003 avaldatud juhtkirjas “Leppeta ei saa” rikkunud head ajakirjandustava.

Agu Laius kaebas Pressinõukogule, et juhtkirjas on kodanikeühendustest ja teistest ühiskondlikule leppele allakirjutanutest loodud halvustav pilt, nimetades paljusid neist tühisteks organisatsioonideks, kel pole mõjuvõimu. Laiuse sõnul kirjutasid leppele alla aga paljud suured ja mõjukad kodanikuühendused.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et lehel ei olnud soovi tahtlikult halvustada või alavääristada kodanikeühendusi ega kujundada nende suhtes sellist suhtumist. Juhtkiri seadis eesmärgiks juhtida avalikkuse tähelepanu asjaolule, et ühiskondlik lepe pole saanud piisavat toetust.

Pressinõukogu otsustas, et antud juhtkirjaga ei ole rikutud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ajakirjandusel on õigus arvamusvabadusele. Samuti on kõigil organisatsioonidel õigus ja võimalus avaldada ajakirjanduses oma vastuarvamusi. Pressinõukogu pädevuses ei ole anda hinnangut vaidluses, kas mingid organisatsioonid on ühiskonnas vähem või rohkem mõjukad.

Pressinõukogu