Kaebus nr 381
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Den za Dnjom rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pärnu mnt 453 korteriühistu juhatuse liikmete Svetlana Salnikova ja Katrin Rüütli kaebust Den za Dnjomis 12. augustil 2011 ilmunud artikli „Parkla omadele naabrite arvelt“ peale ja otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Pärnu mnt 453 korteriühistu poolt rajatud parklast, kus lehe väitel on kohti vaid osadele majaelanikele ning kellegi teise kohale parkides võib saada munitsipaalpolitseilt trahvi.

Svetlana Salnikova ja Katrin Rüütel kaebasid Pressinõukogule, et Pärnu mnt 453 parkla kohta on artiklis avaldatud valeinfot. Kaebajad märgivad, et korteriühistu esitas lehele 16. augustil dokumendid, kuid siiani pole ühistu toimetuselt vastust saanud. Kaebajad ei ole rahul, et neile sõna ei antud.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegi mitme päeva jooksul pingutusi, et saada kätte ühistu esinaine, kuid tema telefon ei vastanud ja samuti ei olnud võimalik teda ka kohapealt kätte saada. Kui Svetlana Salnikova peale artikli ilmumist lehega ühendust võttis, pakkus toimetus talle võimalust oma tõendid esitada ja anda intervjuu, kuid ta keeldus. Toimetus lisas, et artiklis avaldatud faktid on kontrollitud ja vastavad tõele, välja arvatud korterite arv, mille suhtes leht ühe korteri võrra eksis. Toimetuse hinnangul on tegemist kaua kestnud isikutevahelise konfliktiga, kus osapoolte eesmärk pole kompromissi leidmine.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et antud loo puhul oleks leht teist osapoolt pidanud tõlgendama laiemalt ja mitte jääma allikate ringi laiendades vaid ühistu esimehe otsimise juurde, kellega ei saadud kontakti. Näiteks oleks leht võinud ühistu juhatuse asemel võtta kommentaari mõnelt teiselt majaelanikult, kes on ühistu koosolekutel käinud ja teemaga kursis.

Pressinõukogu