Kaebus nr 388
Pressinõukogu otsus 28.12.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kaebust Äripäevas 18. oktoobril 2011 ilmunud artikli peale „Disainer kempleb Põhjamaade Ministrite Nõukoguga. Ajutise poe pärast kaua kestev vaidlus“ ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel annab ülevaate disainer Tiia Rohelsaare ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu kuid kestnud vaidlusest, sest nõukogu keeldub lehe väitel maksmast tellitud tööde eest väites, et disainer esitab põhjendamatuid arveid. Lehe väitel käib jutt ligi 25 000 eurost, samas kui algne kokkulepe töö maksumuse kohta oli 10 000 eurot pluss käibemaks.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis kaebas Pressinõukogule, et nende antud kommentaari on kajastatud poolikult ja ajakirjanik on kajastanud teavet kallutatult. Kaebaja ei ole rahul, et leht küsis Disainerite Liidu esinaiselt Ilona Gurjanovalt kommentaari, kuid ei täpsustanud konkreetset konteksti.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et kaebaja sai artiklis sõna, kuid ei saa nõuda, et tema kommentaar avaldataks täismahus. Lehe väitel on kommentaarist avaldatud kõige olulisem osa. Äripäev märkis, et andis sõna mõlemale osapoolele võrdses mahus. Lehe väitel pole kaebaja toonud välja ühtegi konkreetset näidet faktivigade kohta artiklis ja kaebus tugineb suuresti emotsioonidel.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on proportsionaalselt andnud sõna mõlema vaidluse osapoole väidetele. Pressinõukogu leiab, et igal väljaandel on õigus allikate kommentaare toimetada ja lühendada.

Pressinõukogu ei langeta otsust Disainerite Liidu esinaiselt võetud kommentaari osas, sest kui ta ei ole rahul avaldatuga, peaks ta Pressinõukogu poole ise pöörduma.

Pressinõukogu