Kaebus nr 398
Pressinõukogu otsus 01.03.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tuuliku Reiside OÜ kaebust Õhtulehe online´is 8. veebruaril 2012 ilmunud artikli „Amet: Tuuliku Reisid ei ole tarbija jaoks usaldusväärne“ peale ning otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Uudises on viidatud tarbijakaitseameti infole, et Tuuliku Reisidel puudub registreering reisiettevõtjana tegutsemiseks ja ettevõttel pole ka kohustuslikku tagatist ning neil põhjustel pole firma tarbijate jaoks usaldusväärne.

Tuuliku Reisid OÜ omanik ja juhtaja Tarmo Varul kaebas Pressinõukogule, et uudise pealkiri on eksitav ja ebatäpne, sest firma tegeleb paljudel muudel tegevusaladel. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja märgib, et firma tegevus on seaduslik, vaid üks osa sellest (reisikorraldus) oli algfaasis ja selle leidis tarbijakaitse olevat ebaseadusliku.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et uudis põhines tarbijakaitseameti pressiteatel. Leht leiab, et tegemist oli avaliku teavitamisega tarbijakaitse järelvalveotsusest. Õhtuleht märkis, et firma kodulehelt selgub, et Tuuliku Reiside põhitegevus on siiski reisiteenused, mitte muud tegevusalad nagu väidab kaebaja.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest. Arvestades viimastel aastatel reisiettevõtetega seotud tõsiseid probleeme on tarbijakaitseameti sellekohaste hoiatuste edastamine avalikkuse huvides ja ettevõttele ei ole põhjustatud põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu hinnangul tunnistab ka kaebaja, et neil puudus info avaldamise ajal registreering ja kohustuslik tagatis.

Artikli peakirja ei saa Pressinõukogu väitel eksitavaks pidada, sest firma tegutsemist saab nimetada ebaseaduslikuks, kui ta tegutseb alal, milleks tal pole õigust. See ei tähenda, et firma rikuks seadust teistes valdkondades.

Pressinõukogu