Kaebus nr 400
Pressinõukogu otsus 29.03.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV 3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas DTG Grupp OÜ juhatuse liikme Dmitri Grigorjevi kaebust TV 3 saates „Kaua võib“ 14. veebruaril 2012 eetris olnud saatelõigu peale Ehituse Inkassost ning otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib ühe korteriühistu konfliktist Ehituse Inkassoga, sest ühistul ei õnnestunud peale lepingu sõlmimist firmaga enam ühendust saada.

Dmitri Grigorjev kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldas firma kohta ebatäpset infot, mis võib firma mainele kahju tekitada. Kaebaja ei ole rahul, et ta sai saatelõigus ebaproportsionaalselt vähe aega kommentaariks. Kaebaja märkis, et saatejuht lubas anda võimaluse saate materjalidega tutvumiseks ning lubas ka originaalsaate koopia ja salvestatud intervjuu, kuid seda kaebuse esitamise ajaks ei olnud tehtud.

TV 3 vastas Pressinõukogule, et Ehituse Inkasso esindaja sai võimaluse vastulauseks mahus, mis oli saatetegijate hinnangul piisav. TV 3 kinnitusel oli saatelõigu näol tegemist saatesse pöördunud isiku poolt antud ülevaatega olukorrast ning kui saatelõik sisaldanuks valeinfot, oleks saanud Ehituse Inkasso selle oma kommentaaris ümber lükata. Saatetegijad märgivad, et Ehituse Inkasso ei ole esitanud mingeid tõendeid ebakorrektse suhtlemise kohta, samuti ei saa saate tootja tõendada lubaduste mitteandmist.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 ei rikkunud 14. veebruari saatelõiguga Ehituse Inkassost head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse selgitusteks ning antud loo kontekstis võib neid mahult lugeda piisavaks. Pressinõukogu ei saa langetada otsust ebatäpse info avaldamise kohta, sest kaebaja poolt nimetatud ebatäpsused lükkab TV 3 oma vastuses ümber.

Pressinõukogu ei langeta otsust kaebaja ja saatetegijate suhtlemise kohta, sest pooled annavad vastukäivat infot ja ilmselt rääkisid üksteisest mööda.

Pressinõukogu