Kaebus nr 411
Pressinõukogu otsus 14.06.2012 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaebust Eesti Ekspressis 12. aprillil 2012 ilmunud artikli „EAS toetas kümneid surnud firmasid miljonitega“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib, et EAS on viimasel kümnendil rahastanud paljusid tegevuse lõpetanud ettevõtteid. Artiklis on ka EASi kommentaar ning lehe väitel hindab EAS rahastamist heaks.

EAS kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja jätab tahtlikult mulje, nagu oleks rahastamisotsus tehtud juba tegutsemast lakanud ettevõtete kasuks. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik saatis artikli EASi kooskõlastamiseks ilma pealkirjata. EAS saatis peale artikli ilmumist Ekspressile pressiteate toetust saanud ettevõtete kohta, kuid leht seda ei avaldanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on grammatiliselt korrektne ja vastavuses tekstiga: lause osa „EAS toetas“ on lihtminevikus ja õige faktiväide ning „surnud firmasid“ on täisminevik ja ka õige faktiväide. Leht lisas, et ei avaldanud pressiteadet seetõttu, et avaldatud pealkiri oli korrektne ning vastulause vajadust seega ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri mitmeti tõlgendatav ning jätab mulje, nagu oleks raha saanud juba surnud firmad ehk rahastamisotsus oleks justkui tehtud tegutsemise lõpetanud ettevõtetele, kuigi sisust selgub, et jutt käib kümme aastat tagasi EASilt starditoetust saanud ettevõtetest, millest mõned kümne aasta möödudes enam ei tegutse. Seetõttu rikkus leht ka koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama EASi pressiteate toimetatult.

Pressinõukogu