Kaebus nr 412
Pressinõukogu otsus 06.09.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kuku ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas T.T. (anonüümne menetlus, kaebaja isik teada) kaebust Kuku raadio peale ja otsustas, et raadiokanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saates räägib saatekülaline oma lastest, sealhulgas kaebaja alaealisest lapsest ning suhetest kaebajaga.

T.T. kaebas Pressinõukogule, et saates on avaldatud tema lapse nimi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatekülaline heidab talle halba varju ja esitab kriitikat. Kaebaja märkis, et antud teema puhul on esitatud väiteid, mis ei vasta tõele ja mis võimaldavad tema kohta teha kuulajatel vale järeldusi. Kaebaja ei ole ka rahul, et Kuku ei ole saadet oma veebiküljelt kustutanud, kuigi ta seda raadiojaamalt taotles.

Kuku selgitas Pressinõukogule, et tegemist oli otsesaatega ning seega on paratamatu, et saatekülaline võib öelda asju, mis kolmandatele isikutele meelepärased ei ole. Antud saate puhul püüdis saatejuht oma küsimustega pehmendada ja tasakaalustada külalise väljaütlemisi. Kuku lisas, et neil ei ole põhjust kahelda saatekülalise väidetes seda enam, et ka kaebaja ei too välja, millised olid faktilised eksimused. Kuku leiab, et lapse nime väljaütlemine ei tee teda kolmandate isikute jaoks identifitseeritavaks, kuid last ümbritsev sotsiaalne võrgustik on avaldatud faktidest teadlik saatele vaatamata.

Pressinõukogu otsustas, et Kuku raadio ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Kuna tegemist oli otsesaatega, ei olnud kuidagi võimalik takistada saatekülalist avaldamast oma lapse nime. Samas leiab Pressinõukogu, et laps on tänu nime avalikustamisele identifitseeritav vaid lähedastele ning mitte laiema avalikkuse jaoks.
Pressinõukogu hinnangul pehmendas saatejuht külalise poolt väljaöeldut.

Pressinõukogu soovitab ajakirjandusel vältida lapseealiste isikute käsitlemist ja kajastamist eriti juhul, kui kajastus võib sisaldada konflikti.

Pressinõukogu