Kaebus nr 414
Pressinõukogu otsus 06.09.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Reservkorpuse kaebust Eesti Ekspressis 21. juunil 2012 ilmunud artikli „Kalendritegu pööras sõdurinaised tülli“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et sõdurite abikaasad lasid end pildistada heategevusliku kalendri jaoks, kuid läksid tülli, kalender ei ilmunud ning lehe väitel võib tüli lõppeda kohtus.

MTÜ Reservkorpus kaebas Pressinõukogule, et artikli illustratsiooniks olev karikatuur ilma selgitava pildiallkirjata on eksitav, sest kalendri jaoks ei tehtud aktifotosid. Kaebaja hinnangul heidab karikatuur ilma pildiallkirjata MTÜ Reservkorpuse tegevusele halba varju. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei pannud artiklisse fakte, mis loo kooskõlastamisel veel alles olid (välja on jäänud fakt, et Andmekaitse Inspektsioon on antud asjas menetluse lõpetanud).

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et karikatuuri olemuslik tunnus on tegelaste ja sündmuste kujutamine moonutatuna ning iga lehelugeja saab aru, et seda ei saa võtta tõsikindla täpsustusena, nagu see on reegliks näiteks uudise juures kasutatavate fotodega. Lehe kinnitusel ilmneb artiklist, et poseeriti sõjaväemundrites. Leht lisas, et kooskõlastatud laused jäeti välja kui asjassepuutumatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada antud karikatuuri illustratsioonina eksitavaks ja samuti ei oma antud loo kontekstis tähendust fakti väljajätmine, et Andmekaitse Inspektsioon oli asjas menetluse lõpetanud.

Pressinõukogu