Kaebus nr 415
Pressinõukogu otsus 18.10.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pealinn ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaitsepolitseiameti kaebust ajalehes Pealinn 21. mail 2012 ilmunud artikli „Professor Ruutsoo: Kapo on terroriorganisatsioon!“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Arvamusküljel ilmunud artiklis avaldab Tallinna Ülikooli professor arvamust kahtlustuste kohta Riigikogu liikme Priit Toobali suhtes. Professor Rein Ruutsoo leiab, et Kapo tegeleb süstemaatiliselt ettekavatsetud provokatsioonidega ja ka Toobalile raha pakkumine oli Kapo agendi provokatsioon.

Kaitsepolitseiamet kaebas Pressinõukogule, et teksti avaldamine sellise pealkirjaga, kus nimetatakse riigiasutust terroriorganisatsiooniks, on auditooriumi eksitamine. Kaebaja leiab, et sellega on Pealinn pealkirjas ja artiklis avaldanud ebatäpset, eksitavat või moonutatud infot.

Pealinn vastas Pressinõukogule, et artiklis on nelja inimese arvamused Kaitsepolitsei ja Prokuratuuri tegutsemise kohta seoses kahtlustustega Riigikogu liikme Priit Toobali suhtes. Pealinn lisas, et kuna tegu on arvamusega, mitte uudislooga, siis ei saa ka väita, et tegu on ebatäpse, moonutatud või eksitava infoga. Pealinn lisas, et Kaitsepolitsei ei ole avaldanud soovi Pealinnas ilmunud arvamustele vastu vaielda või oma seisukohti esitada. Lehe väitel kuulub pealkirjas välja toodud lause Rein Ruutsoole.

Pressinõukogu otsustas, et Pealinn ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest leht on arvamusküljel avaldanud Rein Ruutsoo arvamuse.

Pressinõukogu