Kaebus nr 416
Pressinõukogu otsus 06.09.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Silvo Piiri kaebust Kanal 2 saates Suvereporter 12. ja 13. juulil 2012 avaldatud saatelõikude peale ning otsustas, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõikudes on juttu muusikutega, kelle väitel on Silvo Piir neile esinemiste eest võlgu. Esimeses saatelõigus ütleb Allan Sarri, et talle võlgu olev Silvo Piir ähvardas teda tappa.

Silvo Piir kaebas Pressinõukogule, et esimeses saatelõigus väidab Allan Sarri, et Silvo Piir on talle võlgu ja ähvardas ta tappa. Kaebaja väitel pole aga arvet kaebuse esitamiseni laekunud ning jutt tapmisest oli Silvo Piiri ja ta tuttavate omavaheline vestlus ja tapmisähvardust ei teinud tema. Samuti leiab kaebaja, et tema süüdistamine Valga klubist tehnika äraviimises on vale, sest seda tegi ta äripartner. Samuti on valed Karl Madise väited, et ta pole esinemise eest raha saanud. Teise videoklipi puhul pole kaebaja rahul, et tema selgitustest osa on välja jäetud. Samuti ei ole kaebaja rahul mitme aasta taguse heliklipi esitamisega, kuna see levitab tema kohta laimu.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et esimene saatelõik põhineb Allan Sarri avaldusel selle kohta, et Silvo Piir on talle võlgu esinemise eest ning lisaks sellele on teda ähvardanud tappa. Kanal 2 püüdis saatelõigu jaoks saada ka Silvo Piiri kommentaari, kuid kaebaja ei olnud telefonitsi kättesaadav. Kuna Silvo Piir pöördus järgmisel päeval ise toimetuse poole, anti talle võimalus esitada omapoolsed kommentaarid. Kanal 2 kinnitusel sai Silvo Piir kõikidele esimeses saatelõigus tema kohta kõlanud süüdistustele vastata. Vana heliklipi kohta ütleb Kanal 2, et see on küll negatiivse sisuga, kuid tõene ja seega pole tegemist laimuga. Kanal 2 avalikustas heliklipi Silvo Piiri isiku iseloomustamiseks, sest tegemist on ettevõtjaga, kes pakub teenuseid laiale avalikkusele.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai Silvo Piir tema kohta esitatud süüdistustele vastata teises saatelõigus. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Kanal 2-l alust kahelda tuntud muusikute väidetes, näiteks oli tapmisähvardus tõendatud ka heliklipiga. Vaidlused faktiväidete tõele vastavuse või mittevastavuse üle ei kuulu Pressinõukogu kompetentsi.

Pressinõukogu