Kaebus nr 419
Pressinõukogu otsus 18.10.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Harry (kaebaja täisnimi Pressinõukogule teada) kaebust Eesti Ekspressis 16. augustil 2012 ilmunud artikli „Purjus ülbitsejat peksti politseis, kuid karistada ei saa keegi“ peale ja otsustas, et leht ei ole head ajakirjandustava rikkunud.

Artikkel räägib, et kohus mõistis purjus meest löönud politseiniku õigeks, sest prokuratuur ei olnud lehe väitel süüdistusaktis täpsustanud, milliseid politseiseaduse sätteid Harry vägivalda tarvitades rikkus. Artiklis on kirjas, et juhtumi uurimise ajaks viidi Harry üle sisetööle, kus ta artikli ilmumise ajal veel töötas. Samuti on viidatud 2008. aastal toimunud politseivägivalla juhtumile, kus Harry esindas kannatanut.

Harry kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on moonutatud, sest sisetööle viimine on kasutusel Politsei- ja Piirivalveametis mitteametliku karistusena. Samuti märgib kaebaja, et peksa saanud mehel ei olnud meditsiinitõendi järgi luumurde ning kohtuistungil ei leidnud kinnitust, kas soomlasele tekitatud kehavigastusi saab üldse talle inkrimineerida. Kaebaja lisas, et kohtuotsuses ei ole märgitud, et tegemist oleks olnud võimuliialdusega. Kaebaja leiab, et 2008. aastal toimunust kirjutamiseks puudus avalik huvi. Samuti leiab kaebaja, et artiklis käsitletakse teda süüdlasena ilma sellekohase kohtuotsuseta.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kajastatud kohtuasjas oli kannatanuks Soome kodanik, kellele oli süüdistuse kohaselt tekitatud kehavigastusi. Lehe kinnitusel ei karistanud kohus ei süüdistatavat ega kedagi teist ja sisetööle viimine võib olla käsitletav ametkondliku laituse või häbistamisena, ent mitte karistusena. Leht lisas, et kohtuotsuses on fikseeritud väide, et kannatanu hinnangul põhjustati talle intsidendi käigus ka luumurdusid, mille tuvastas arst. Kohtuotsusest nähtuvalt lõi Harry kannatanut korduvalt ja tekitas vähemalt valu, märkis leht oma vastuses ja lisas, et samuti võib kohtuotsusest välja lugeda, et kohtuniku hinnangul oli tegu põhjendamatu vägivallaga vähemalt siis, kui Harry peksis kannatanut olukorras, kus viimane vastupanu ei osutanud. Lehe kinnitusel lähtuti artikli kirjutamisel kohtuotsuse tekstist. Ajakirjanik ei avaldanud artiklis oma arvamust, vaid vahendas kohtuniku 
õiguslikku hinnangut juhtumi kohta, mis on kirjas ka kohtuotsuses. Lehe väitel on viidatud vanale juhtumile seepärast, et ka siis oli tegemist väidetava politseivägivallaga, kuid Harry esindas siis kannatanud osapoolt. Lehe väitel on kohe artikli alguses öeldud, et kohus mõistis Harry õigeks ja artikkel ei näita Harryt õigusrikkujana.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel on kirjutatud tuginedes kohtuotsusele ja kaebajat ei ole käsitletud kurjategijana, õigustamata ka Soome kodaniku käitumist.

Pressinõukogu