Kaebus nr 42
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus 5. detsembril 2003 avaldatud artikliga “Kaitsevägi soovib neljandiku võrra rohkem raha” head ajakirjandustava.

Kaitsejõudude Peastaap kaebas Pressinõukogule, et artiklis on juttu väidetavast peastaabi ülema ja teatud ohvitseride konfliktist kaitseväe juhatajaga, kuid ühelegi allikale ei ole viidatud. Peastaabi kinnitusel sellist vastuseisu aga ei ole. Kaebaja leiab, et artiklis on fakte esitatud segamini hinnangutega ning artikli tundmatuks jäänud autor on tuginenud vaid tundmatutele allikatele, aga on jätnud küsimata kommentaarid Kaitsejõudude Peastaabilt.

Postimees märkis oma vastuses Pressinõukogule, et artikkel tugineb kaitseministeeriumi pressiteatel ja täiendaval infol, mida Postimehe ajakirjanikud asjaosalistelt institutsioonidelt hankisid. Samuti tugineb artikkel varem ajakirjanduses avaldatud infol, mida ei ole vaidlustatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus eetikakoodeksi punkti 4.1, mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad ning  uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Ka hilisemates toimetuse selgitustes Pressinõukogule ei ole mingit faktilist kinnitust loos esinevale väitele, nagu oleks kaitseväe juhataja isiklikult tegelenud teatud ohvitseride vastuseisu mahasurumisega kaitseväe reformidele. Samuti on uudisloo sees põhjendamatult arvamuslikke väiteid nagu “tänapäevaste ohtudega võitlemiseks pole tankid just kõige efektiivsemad sõjariistad” ning et peastaabi pakutud reformikava on “ülikallis”.

Pressinõukogu leiab, et Postimees rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled.

Pressinõukogu