Kaebus nr 427
Pressinõukogu otsus 13.12.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas CV Keskuse tegevjuhi Paavo Heili kaebust Delfis 1. oktoobril 2012 ilmunud artikli „Kahtlus: CV Keskus võis varastada konkurendi andmeid“ peale ning otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidab Delfi oma artiklis, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod. Artiklis saab sõna ka CV Keskuse juht.

CV Keskus kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolse ja faktivigase kajastusega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i poolt nimetatud ärisaladust.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis sisalduv teave on tõene, aus ja igakülgne. Delfi kinnitusel on avaldatud info tõelevastavust piisava põhjalikkusega kontrollitud ja artiklis ei ole valesid faktiväiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis sai piisavas mahus sõna ka CV Keskuse juht.

Pressinõukogu