Kaebus nr 431
Pressinõukogu otsus 13.12.2012 | TAUNIV.
TV 3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Fideelia-Signe Roots´i kaebust TV 3 Seitsmestes uudistes 13. novembril 2012 eetris olnud uudislõigu peale ning otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus näidatakse, kuidas Fideelia-Signe Roots viib Tartu linnapeale kingituse. Samuti näidatakse samal ajal Tartus toimunud meeleavaldust „Aitab valelikust poliitikast“.

Fideelia-Signe Roots ei ole rahul, et saates nimetati teda elukunstnikuks. Kaebaja märgib, et tunneb end TV 3 antud määratlusest riivatuna, sest kui vaadata, mis kontekstis sõna kasutatakse, siis sellega viidatakse kahtlastele skeemitajatele, alkohoolikutele, naistemeestele, pidutsejatele jne. Kaebaja märgib, et ta on Kunstiakadeemia magistrikraadiga professionaalne kunstnik ning tegeleb oma tööde ja projektidega. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, et TV 3 kajastas meeleavaldust kallutatult ja eesmärgiga näidata seda vägivaldse ja tulisena.

TV 3 vastas Pressinõukogule, et „elukunstnik“ ei ole sugugi halvustav ning Õigekeelsussõnaraamat ütleb, et elukunstnik on inimene, kes oskab elus hästi toime tulla. TV 3 lisas, et meeleavalduse näol ei olnud tegemist kunstiprojektiga, vaid ikkagi meeleavaldusega. TV 3 väidab, et uudis ei olnud konstrueeritud eesmärgiga näidata protestiaktsiooni vägivaldsena ning intervjuudest ükski ei toetanud mõtet, et üritus on vägivaldne.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis ütleb, et fotode allkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nimetamine „elukunstnikuks“ vaatajaid eksitav, kuna antud juhul oli kontekst tõsine ehk siis tegemist oli meeleavalduse kajastamisega ja kaebaja oli üks korraldusrühma liikmetest.

Pressinõukogu leiab, et meeleavaldusest tegi TV 3 mitmekülgse ülevaate ning see ei jäta muljet, nagu oleks üritus olnud vägivaldne.

Pressinõukogu