Kaebus nr 440
Pressinõukogu otsus 24.01.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ott Valdma kaebust Harju Elus 23. novembril 2012 ilmunud artikli „Rahvas ütles ühinemisele „jah““ ja 7. detsembril 2012 ilmunud artikli „Kõue vallavanem Ott Valdma: „Mina tagasi ei astu“ peale ning otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

23. novembril ilmunud artikkel „Rahvas ütles ühinemisele „jah““ räägib sellest, et Kosel ja Kõue vallas tehtud rahvaküsitlus kahe valla liitumise kohta tõi välja rahva positiivse soovi ühinemise osas. Artikkel sisaldab nii Ott Valdma kui teiste kommentaare. 7. detsembril ilmunud artiklis „Kõue vallavanem Ott Valdma: „Mina tagasi ei astu“ on juttu sellest, et mõlema valla volikogud hääletasid liitumise poolt. Artiklis on sõna antud mõlema valla volikogu esimeestele ja ka Ott Valdmale, kes hääletas vastu.

Ott Valdma kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik lubas esimese artikli saata ülevaatamiseks 21. või 22. novembril, kuid saatis lehe trükkimineku päeval (23. novembril). Kaebaja saatis oma ettepanekud tööpäeva lõpus, kuid ei ole rahul sellega, et leht ei võtnud ühtegi neist arvesse. Teise artikli osas ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei öelnud, et tegemist on intervjuuga ja mis looga. Ajakirjanik saatis artikli üle vaatamiseks, kuid parandustega ei arvestanud ja seega on kaebaja hinnangul jäänud sisse moonutatud ja valesti tõlgendatud tsitaadid.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et Ott Valdmal jäi piisavalt aega materjalidega tutvumiseks. Leht ei võtnud Ott Valdma parandusi arvesse, kuna üks neist ei vastanud tõele ning ühe puhul oli tegu juba avaldatud teksti muutmisega. 7. detsembri artiklis küsitles ajakirjanik volikoguliikmeid enne rahvahääletuse tulemuste kinnitamist.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul pidas ajakirjanik kinni lubadusest ja saatis kaebajale artiklid üle vaatamiseks, mis ei tähenda automaatselt, et ta pidanuks arvestama kõiki parandusi. Pressinõukogu juhib kaebaja tähelepanu sellele, et ülevaatamiseks saadetud tekstis saab täpsustada vaid enda antud tsitaate ja fakte, teiste ütluste ebatäpsusele saab juhtida ajakirjaniku tähelepanu.

Pressinõukogu hinnangul on mõlemad artiklid tasakaalustatud – sisaldades mõlema valla ja rahva arvamusi liitumise kohta ning erinevaid seisukohti ühinemise suhtes.

Pressinõukogu