Kaebus nr 442
Pressinõukogu otsus 14.03.2013 | TAUNIV.
Postimees online rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna valitsuse kaebust Postimees online´is 9. jaanuaril 2013 ilmunud artikli „Linnaosavalitsus teeb parklaäris kummalisi käike“ ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Põhja-Tallinna valitsus ei pikendanud üürilepingut linnahalli kõrval asuva tasulise parkla operaatoriga ning andis parkla ilma igasuguse põhjenduseta üürile teisele firmale. Artiklis on parkla endise operaatori kommentaar, kuid linnaosavalitsuse kommentaari ei ole.

Põhja-Tallinna valitsus kaebas Pressinõukogule, et linnaosavalitsusele jäeti vastamiseks ebamõistlikult vähe aega, sest küsimused saatis toimetus kell 16.28. Kuna artikkel avaldati ilma linnaosavalitsuse kommentaarita, peab kaebaja artiklit ebatäpseks, sest puudub ühe osapoole kommentaar. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri on asjakohatu.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik küsis linnaosavalitsuselt alguses (kella 13 paiku) suuliselt kommentaari ja hoiatas, et soovib uudise veel samal päeval avaldada. Tööpäeva lõpus helistas linnaosavalitsuse pressiesindaja ajakirjanikule ja ütles, et vastused tulevad kirjalikult ja mitte samal päeval.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikkel nii päevakajaline, et selle pidi ilma linnaosavalitsuse kommentaarita avaldama. Lisaks oleks linnaosavalituse kommentaari ära ootamine aidanud vältida ka ebatäpse info ja pealkirja avaldamist. Ebatäpse info avaldamisega rikkus Postimees eetikakoodeksi punkti 1.4. ja eksitava pealkirjaga punkti 4.11.

Samuti rikkus Postimees online ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et hinnangule viitab uudises näiteks lause “Seda, et asi on imelik, näitab ka linnaosavalitsuse esindaja käitumine.“. Kui ajakirjanik oleks oodanud ära linnaosa vastuse, oleks tema jaoks saanud selgeks ka linnaosavalitsuse esindaja käitumise põhjus.

Pressinõukogu