Kaebus nr 444
Pressinõukogu otsus 14.03.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Yana Toomi kaebust Postimehes 1. veebruaril 2013 ilmunud artikli „Yana Toom vene ajakirjanikule: eesti keel on väljasurev keel“ peale ning otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Postimehe artikkel refereerib Russki Reportjoris ilmunud artiklit, kus Yana Toom väidab muuhulgas, et eesti keel on väljasurev keel ja eestlased väljasurev rahvas. Algse refereeringu juures on ka Yana Toomi kommentaar ilmunu kohta.

Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et Postimehe loo puhul on tegemist tsitaatide pahatahtliku kontekstist väljarebimisega ning tema kommentaari sellele pole küsitud. Kaebaja lisas, et ka Russki Reportjori ajakirjanik ei kooskõlastanud temaga teksti. Yana Toomi hinnangul on Postimehes ilmunu moonutatud ja algset teksti on muudetud ilma autori nõusolekuta.

Postimees vastas, et Postimes kirjutas Yana Toomi intervjuust 1. veebruari õhtul ja järgmise päeva hommikul küsis loole ka Yana Toomi kommentaari. Leht lisas, et refereerimisel polnud vaja koheselt kommentaari küsida, sest tegemist polnud tõsiste süüdistustega. Postimees ütles, et mõned loos esitatud tsitaadid olid vene ajakirjaniku, mitte Yana Toomi omad, kuid tegemist polnud eksimusega, mis oleks muutnud Yana Toomi öeldu sisu.

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on Postimehe loo puhul tegemist venekeelse artikli refereeringuga, mis tingimata ei nõua intervjueeritavalt kommentaari küsimist. Samas peab Pressinõukogu kiiduväärseks hilisema kommentaari võtmist Yana Toomilt.

Pressinõukogu