Kaebus nr 448
Pressinõukogu otsus 11.04.2013 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mihhail Kõlvarti kaebust Delfis 5. märtsil 2013 ilmunud artikli „Mihhail Kõlvarti salapärane intervjuu: abilinnapea ähvardas Eesti riiki, raadiojaam varjab lindistust“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis viidatakse venekeelse Delfi lugejale, kelle sõnul ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart Narodnoje Radios, et venekeelse koolihariduse keelamine on Eestile julgeolekuoht. Samuti on artiklis kirjas, et intervjuu salvestist Delfile ei anta. Artiklis Mihhail Kõlvarti kommentaari ei ole. Delfi avaldas paranduse 11. aprillil.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole kunagi Eesti riiki ähvardanud ning pole Delfi poolt talle suhu pandud väiteid esitanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei ole tema kommentaari ja et Delfi ei nõustunud valeväiteid ümber lükkama tema poolt pakutud kujul.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel tugines raadiokuulaja arusaamisele Mihhail Kõlvarti intervjuust ning see tulenes tema ütlusest koos kontekstiga, et Mihhail Kõlvart on märgitud Kaitsepolitseiameti aastaraamatus 2011. Nimelt saab Delfi väitel intervjuust tõlgendada, et kuivõrd Mihhail Kõlvart, kes on seisnud selle eest, et venekeelne kooliharidus peab jääma ja on märgitud kui riigivaenlane Kaitsepolitseiameti aastaraamatusse 2011, on järelikult Eesti riigi julgeolekuorganisatsiooni jaoks julgeolekuoht. Delfi pakkus Mihhail Kõlvartile, et lükkab ümber vaidluse aluseks oleva faktiväite „Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart lausus 05.03.2013 venekeelses raadiojaamas Narodnoje Radio, et venekeelse koolihariduse keelamine Eestis on riigile julgeolekuoht.“ ning avaldab selgitusena vaidlusaluse Mihhail Kõlvarti ütlemise tõlgituna eesti keelde. Delfi leiab, et kaebuses märgitud taotlus, et Delfi avaldaks paranduse, et Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ei ähvardanud Eesti riiki, on asjakohatu, kuna artiklis ei ole kordagi väidetud, et „Mihhail Kõlvart ähvardas Eesti riiki“.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on sõna „ähvardas“ kasutamine pealkirjas põhjendamata ja lugejaid eksitav. Samuti on loo juhtlõik, kus viidatakse julgeolekuohule, lugejaid eksitav.

Delfi rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel Mihhail Kõlvarti aadressil tõsiseid süüdistusi ning seega oleks pidanud artikli avaldamisega ootama seni, kuni kommentaar on kätte saadud.

Samuti rikkus Delfi koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu taunib kuulduse põhjal uudiste tegemist.

Pressinõukogu