Kaebus nr 449
Pressinõukogu otsus 11.04.2013 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas justiitsministeeriumi kaebust Postimehes 26. veebruaril 2013 ilmunud artikli „Vastuseis Priit Kama kandidatuurile püsib“ ja 1. märtsil ilmunud artikli „Kama või mitte kama“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis „Vastuseis Priit Kama kandidatuurile püsib“ on juttu uue politseijuhi valimisest ja vastuseisust selle kohale kandideerima kutsutud justiitsministeeriumi asekantslerile Priit Kamale. Artiklis viidatakse Priit Kama väidetavale kurikuulsale autokraatsele juhtimisstiilile ja ühele konkreetsele juhtumile, mille puhul Priit Kama ei lubanud väidetavalt Tallinna vanglasse üht kinnipeetavat vastu võtta, sest tööpäev oli läbi. Loos „Kama või mitte kama“ analüüsitakse Priit Kama positiivseid ja negatiivseid külgi ning tema väidet, et eelmises artiklis kirjeldatud juhtumit pole olnud.

Justiitsministeerium kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas artiklis „Vastuseis Priit Kama kandidatuurile püsib“ kontrollimata kriitilist infot, mille kohta ei küsitud kommentaari ministeeriumilt ega Tallinna vanglalt. Justiitsministeerium märkis, et lehe väide, nagu oleks mõni politseiametnik Priit Kamaga sel teemal suhelnud, ei vasta tõele. Samuti ei ole justiitsministeerium kunagi keeldunud kinnipeetava vastuvõtmisest põhjusel, et tööpäev on lõppenud. Ministeerium taotles Postimehelt vea parandamist, kuid leht keeldus. 1. märtsi loos aga süüdistas ajakirjanik Priit Kama valetamises. Justiitsministeerium lisas, et kui ajakirjanikult paluti fakti, millele tuginedes süüdistas leht Priit Kama valetamises, siis jäi see konkreetse vastuseta.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tõsiasja, et Priit Kama keeldus kinnipeetavat Tallinna vanglasse vastu võtmast, kinnitas lehele neli allikat: politseiprefekt Elmar Vaher, kaitsepolitsei, politsei pressiosakond ja üks vanglaametnik. Postimees lisas, et eksis asetleidnud juhtumi kirjeldamisel ajamäärusega ja see sai koheselt online-väljaandes täpsustatud ja Postimees pakkus ministeeriumile võimalust avaldada järgmise päeva lehes õiendus. Postimees märkis, et ootas ka selgitust, mis ikkagi toimus, kuid sellest justiitsministeerium keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul oli juhtumi kirjeldus koos ajamäärusega „eelmisel nädal“ kategooriline väide.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul pidanuks konkreetse juhtumi kirjeldus sisaldama ka justiitsministeeriumi või Priit Kama kommentaari.

Pressinõukogu ei saa otsust teha lehe juhtkirja kohta, kus ajakirjanik süüdistab Priit Kama valetamises, sest mõlema poole ütlused on vasturääkivad.

Pressinõukogu