Kaebus nr 450
Pressinõukogu otsus 11.04.2013 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Energia kaebust Delfis 17. veebruaril 2013 ilmunud artikli „Eesti Energia kasumimarginaal küünib 26%-ni, tarbija maksab kinni ka kaoelektri“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikli näol on tegemist Riigikogu majanduskomisjoni liikme Kalev Kallo kirjutisega, kus autor analüüsib peaministri väidet elektrihinna tõusu kohta ning Eesti Energia poolt müüdava elektri hinda. Samuti teeb autor juttu võrgutasudest.

Eesti Energia kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest ei põhine faktidel. Kaebaja leiab, et pealkiri ja vahepealkiri „Kasumimarginaal 26 protsenti“ on eksitavad, sest neist võib välja lugeda, et tegemist on ettevõtte ametlike majandustulemustega või kinnitatud infoga. Eesti Energia hinnangul ei tule artikli pealkirjast välja, et tegemist on ühe inimese oletusega. Kaebaja märkis, et kasumimarginaal 26% ei vasta tõele, sest elektrimüük kodutarbijatele jäi 2012. aastal kahjumisse. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud arvutused elektrihinna kujunemise kohta on valed. Kaebaja ei ole ka rahul, et arvamusartikkel ilmus uudiste rubriigis ja artiklis ei ole faktid ja autori oletused eristatavad. Eesti Energia lisas, et artikkel sisaldab ka mitmeid valeväiteid.

Delfi vastas Pressinõukogule, et pealkirjas ja vahepealkirjas kasutatud termin „kasumimarginaal“ ei anna kindlasti alust kaebaja väitele, et iga keskmine lugeja võis mõista, et tegemist saab olla üksnes Eesti Energia majandustulemuste edastamisega avalikkusele. Delfi lisas, et artikli pealkirja all olev viide autorile kui Riigikogu majanduskomisjoni liikmele võimaldab lugejatel järeldada, et tegemist on arutleva artikliga. Delfi kinnitusel on artiklis selgesti eristatavad autori arvamused ja faktid. Delfi märkis oma vastuses, et ei nõustu kaebaja seisukohaga, et majandusuudiste sektsioonis edastatav teave peab olema alati autori hinnanguvaba. Delfi lisas, et mitmed artiklis esitatud väited tulenevad peaministri poolt öeldul.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, mis eksitab lugejaid seetõttu, et on avaldatud uudiste sektsioonis, nagu kinnitab ka Delfi ise.

Pressinõukogu