Kaebus nr 451
Pressinõukogu otsus 11.04.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delovõje Vedomosti ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kaebust Delovõje Vedomostis 13. märtsil 2013 ilmunud artikli „Projekt Lootus“ ja „Kes on kohtunikud?“, 19. märtsil lehe veebiküljel ilmunud artiklite „Narva tööstuspargi juhtidel oli juba tagasinõude otsus – jurist“ ja „Narva tööstuspargi juht: projekt ei ole seotud Moissejevi ja Ovsjannikoviga“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Narva Logistika- ja Tööstuspargi rajamisest ning selle rahastamisest.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik kaebas Pressinõukogule, et artiklites „Projekt Lootus“ ja „Kes on kohtunikud?“ on avaldatud valeinfot, kuid sõna antud ei ole. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis „Narva tööstuspargi juhtidel oli juba tagasinõude otsus – jurist“ ei ole avaldatud kommentaare, kuigi ajakirjanik küsis need nii temalt kui ka Vadim Orlovilt. Samas artiklis on kaebaja hinnangul ka valeinfo ja artikli sisu ei vasta pealkirjale. Artiklis „Narva tööstuspargi juht: projekt ei ole seotud Moissejevi ja Ovsjannikoviga“ on kaebaja hinnangul samuti valeinfot.

Delovõje Vedomosti vastas Pressinõukogule, et kaebaja sai projekti osas sõna, osad kaebaja poolt kahtluse alla seatud väited aga pärinesid allikatelt ja lehel ei olnud põhjust neid muuta.

Pressinõukogu otsustas, et Delovõje Vedomosti ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks.

Pressinõukogu