Kaebus nr 452
Pressinõukogu otsus 13.06.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Paul Kärbergi kaebust Eesti Rahvusringhäälingu saates Pealtnägija 6. märtsil 2013 eetris olnud saatelõigu peale ning otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Pealtnägija saatelõigus räägitakse, kuidas käib Eesti väikekohtades sundparteistamine ja kuidas Paul Kärberg aitas endast sõltuvate inimeste häältega oma kandidaadil läbi lüüa algul parteisiseses võimuvõitluses ja tõusta seejärel saadikuks Toompeal.

Paul Kärberg kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on saates avaldatud ebaõigeid väiteid. Kaebaja väitel ei olnud ta OÜ Kallaste Rand juhatuse liige ajal, millest saates juttu. Kaebaja peab ka põhjendamatuks tema seostamist parteisse sundvärbamise ja häälte väljapressimisega. Kaebaja väitel on vale saates avaldatud info, et ta olevat kaluritele võlgu. Kaebaja hinnangul ei olnud põhjendatud saates käsitleda temaga seoses sellist teemat, milles puudus isegi pooltevaheline vaidlus.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et lugu ette valmistama asudes pakkus Pealtnägija Paul Kärbergile võimaluse esitada oma seisukohad intervjuu vormis, kuid sellest kaebaja keeldus, eelistades saata e-kirja, mida loos on mitmel korral tsiteeritud ja refereeritud. ERR leiab, et Paul Kärberg on avaliku elu tegelane, kelle tegevuse suhtes on õigustatud ajakirjanduse suurem tähelepanu. Ta omab Peipsi piirkonnas märkimisväärset majanduslikku ja poliitilist võimu. Paul Kärberg istus IRLi Jõgevamaa piirkonna juhatuses ja kuulus kuni 6. märtsini 2013 partei 140liikmelisse volikogusse ajani, kui ta Pealtnägija loo eetrisseminekuga oma volitused peatas. ERRi väitel eksisteerib selge ja otsene side saates esinenud kaluri ja kaebaja vahel, sest kalur oli lepingulises suhtes firmaga Omedu Rand, mille juhatuse liige on Paul Kärberg 16. novembrist 2010 ehk perioodil, mil kalur astus erakonda. ERR märkis, et võlgnevust kinnitas Pealtnägijale mitu kalurit.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest andis Paul Kärbergile võimaluse süüdistuste kommenteerimiseks. Paul Kärberg keeldus pakutud intervjuust ja esitas oma seisukohad e-kirjaga, mida saates tsiteeriti.

Pressinõukogu hinnangul oli antud teema käsitlemine põhjendatud ja avaliku elu tegelasena on Paul Kärbergi vastu avalikkusel suurem huvi. Pressinõukogu hinnangul kinnitavad ERRi käsutuses olevad tõendid saatelõigus kõlanud väidet, et Paul Kärberg on seotud kalurite erakonda astumisega.

Pressinõukogu