Kaebus nr 455
Pressinõukogu otsus 23.05.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Ausad Valimised kaebust Delfis 3. aprillil 2013 ilmunud loo „Askur Alas: „Keskvalijad“ tagasi kiviaega“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis väidab autor, et Keskerakond peletab kampaaniaga e-valimiste juurest iseenda väheseid e-valijaid ja vihastab teisi. Askur Alase hinnangul on tegemist süstemaatilise propagandaga, mida usuvad ainult tulihingelised Keskerakonna valijad.

MTÜ Ausad Valimised märgib kaebuses Pressinõukogule, et MTÜ juhatuse liige Siret Kotka saatis 4. aprillil Delfile vastuarvamuse, kuid Delfi seda ei avaldanud. Kaebaja leiab, et avaldamata jätmisega on rikutud avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet. Samuti leiab MTÜ, et nende kohta esitati küll süüdistusi, kuid kommentaarivõimalust ega ka vastulauset ei pakutud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et Askur Alase väited on põhjendatud arvamusavaldused ja arvestades MTÜ Ausad Valimised kampaaniat on artikkel pigem igakülgse teabe avaldamise teenistuses, mitte selle vastu. Delfi leiab, et kaebaja on saanud reklaamikampaania käigus piisavalt oma seisukohta avaldada. Samuti on Delfi seisukohal, et tegemist ei olnud konfliktse materjaliga, vaid ajakirjanik ise kritiseerib seisukohta, mida teine pool on juba saanud laiaulatuslikult esitada. Delfi ei avaldanud vastulauset, sest artikkel ei sisaldanud faktivigu, mille parandamist kaebaja oleks soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuste rubriigis avaldatud looga, mis väljendas autori seisukohti. Pressinõukogu leiab, et toimetus on vaba valima tekste ja nende avaldamist. Kuna kaebaja ei toonud kaebuses välja ka ühtegi faktiviga, siis puudus Delfil kohustus vastuarvamus avaldada.

Pressinõukogu