Kaebus nr 459
Pressinõukogu otsus 13.06.2013 | TAUNIV.
Saarte Hääl rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiiu Kupu kaebust Saarte Hääles 27. aprillil 2013 ilmunud artikli „Atla sadamatüli tõi kaasa politseiuurimise“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Atla sadama rajamise uurimisest PRIA poolt ja ka sellest, et keskkriminaalpolitsei menetleb kriminaalasja, kus uuritakse võimalikku altkäemaksu võtmist sadama ehitusel.

Tiiu Kupp kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset, laimavat ja eksitavat infot, toimetus ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust ning artikkel ei põhine tegelikel faktilistel asjaoludel. Tiiu Kupu sõnul kinnitas ka riigiprokuratuur, et ta ei ole üheski kriminaalasjas kahtlustatav ja seega on artikli käsitlus teda laimav. Samuti leiab kaebaja, et tema pildi trükkimine ja selle alla karistusseadustiku väljavõtte panemine viitab talle kui altkäemaksu võtjale.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et lehe käsutuses olev info näitab, et Tiiu Kupu koondamisele eelnes kuudepikkune eeltöö ja temast sooviti lahti saada põhjusel, et tema otsused ei olnud paljude juhatuse liikmete hinnangul seaduslikud, need olid erapoolikud ja tekitasid ka avalikkuses pahameelt. Leht lisas, et ei ole artiklis kaebajat süüdi mõistnud, vaid kirjutanud kriminaalmenetlusest, mille niidid viivad MTÜ Saarte Kalandusse. Saarte Hääl lasi artikli enne avaldamist üle vaadata ka Lääne prokuratuuri pressiesindajal.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht faktidega tõendanud, et Tiiu Kuppu kahtlustatakse altkäemaksu võtmises.

Pressinõukogu hinnangul sai Tiiu Kupp anda oma kommentaarid esitatud süüdistuste kohta.

Pressinõukogu