Kaebus nr 46
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV.
Virumaa Nädalaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Nädalaleht rikkus 2003. aasta sügisel avaldatud Ühisliisingut puudutavate kuulutustega head ajakirjandustava.

Ühisliising kaebas Pressinõukogule, et Virumaa Nädalaleht avaldas laimavat infot ajalehes reklaami vormis, rikkudes sellega eetikakoodeksi punkti, mis keelab ajakirjanikel kirjutada samas kanalis reklaamitekste. Samuti leiab kaebaja, et ajaleht rikkus koodeksi punkti 2.2, sest ajakirjanik on majandusalast infot kasutanud isiklikes huvides. Võimalust omapoolseks kommentaariks ega vastulauseks ajaleht Ühisliisingule andnud ei ole.

Virumaa Nädalaleht Pressinõukogule oma seisukohta ei esitanud.

Pressinõukogu leiab, et antud juhul on ajakirjanik kasutanud oma ametist tulenevat mõjuvõimu isiklikes huvides viisil, mis on vastuolus hea ajakirjandustavaga.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Nädalaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 6.1, kuna ajakirjanduslik materjal ei olnud selgelt eristatud reklaamist, kusjuures auditooriumi eksitamine selles osas oli tahtlik.

Pressinõukogu leidis, et ajaleht on rikkunud ka eetikakoodeksi punkte 4.2 ja 5.1, sest jättis konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulamata osapooled ja ei ole andnud kaebajale võimalust vastulauseks.

Pressinõukogu