Kaebus nr 461
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aleksander Ljubajevi kaebust Postimehes 18. juunil 2013 ilmunud artikli „Sisekontroll survestas ebaseaduslikult“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib teadmatusest seadust rikkunud piirivalvurite survestamisest sisekontrolli poolt. Lehe väitel sai kogu lugu alguse jälitusoperatsioonist, mille läbiviimiseks jäi Lõuna prefektuuri teabetalituse juhil Aleksander Ljubajevil taotlemata luba kuriteo matkimiseks.

Aleksander Ljubajev kaebas Pressinõukogule, et pildiallkiri on eksitav ja sellega on loodud lugejatele tegelikust olukorrast vale pilt. Sama valeväide on kaebaja hinnangul ka artiklis. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei pakutud kommentaari võimalust, kuigi pildiallkiri on tema suhtes kirjutatud süüdistavas toonis. Kaebaja leiab, et tema foto avaldamine ei ole põhjendatud, sest artikli sisu on hoopis muu.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik küsis kaebajalt samal teemal kommentaari kuus kuud tagasi ja siis ütles kaebaja, et ta ei soovi juhtunust rääkida ja palus end sel teemal enne kriminaalmenetluse lõppu mitte tülitada. Leht lisas, et kriminaalmenetlus kuriteo matkimise osas endiselt kestab. Leht märkis, et ebaseadusliku operatsiooni korraldanud talitus allus Aleksander Ljubajevile ja seetõttu tunnistati ta ka Lõuna ringkonnaprokuratuuri poolt ametlikult kuriteos kahtlustatavaks. Lehe hinnangul oli kaebaja foto avaldamine artikli juures põhjendatud, sest kriminaaluurimise all olevast viiest piirivalveametnikust oli tema talituse juhina avalikkuse jaoks tuntud isik.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on pildiallkiri kaebajat süüdistav, mistõttu oleks pidanud küsima kaebaja kommentaari.

Pressinõukogu