Kaebus nr 463
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raul Sarandi kaebust Pärnu Postimehes ilmunud artikli „Raul Sarandi jääb riiulifirmat juhtima“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Pärnu linnavalitsus otsustas OÜ Pärnu Haldusteenused likvideerida ja luua selle asemel linnaasutuse. Osaühingut juhib Raul Sarandi, kes esitas märtsi lõpus lahkumisavalduse, sest firma töömehed lükkasid märtsiküüditamise mälestusürituse järel veel põlevad küünlad kokku ja viskasid autokasti. Pärnu linnavolikogu lõi maikuus uue linnaasutuse Pärnu Haldusteenused, kuid osaühingu likvideerimiseks ei saanud koalitsioon hääli kokku.

Raul Sarandi märkis Pressinõukogule esitatud kaebuses, et peale lahkumisavalduse esitamist jäeti ta omaniku tahtel kuni kolmeks kuuks ametisse. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest linnavolikogu ei tegutsenud sihiteadlikult, kui jättis osaühingu likvideerimata. Raul Sarandi sõnul arutati teemat uuesti järgmisel istungil ja OÜ Pärnu Haldusteenused otsustati likvideerida. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et ajakirjanik temalt kommentaari ei võtnud. Raul Sarandi sõnul sisaldab artikkel valeväiteid, näiteks selle kohta, et lehe väitel saab ta osaühingust raha vähemalt aasta lõpuni. Samuti on ajakirjanik valesti aru saanud audiitori seisukohtadest.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri võtab kokku volikogu istungi järgse ajahetke, mil volikogu oli otsustanud asutada linnaettevõtte, kuid jätnud osaühingu likvideerimata. Leht lisas, et Raul Sarandi töötas osaühingu juhatajana 28. juunini ja seejärel määrati ta ettevõtte likvideerijaks. Pärnu abilinnapea sõnul kestab likvideerimisprotsess kuni kuus kuud. Leht küsis kommentaari Raul Sarandi tööandjat esindavalt abilinnapealt, kellest Raul Sarandi vabastamise aeg ja likvideerijana töötamine sõltus.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest tegemist ei ole riiulifirmaga, vaid artikli kirjutamise hetkel toimiva ja hiljem juba likvideerimisel oleva firmaga.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Raul Sarandi artiklis keskne tegelane ja temalt oleks pidanud lisaks abilinnapeale toimuva kohta kommentaari küsima.

Pressinõukogu