Kaebus nr 464
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Miina Hindi kaebust Õhtulehes 12. juulil 2013 ilmunud fotouudise peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Õhtulehes ilmunud foto juures on kirjas, et Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud kõnekoosolekule ilmusid kohale vaid korraldaja Miina Hint ja vabadusvõitleja Ralf Kaup. Lehe andmetel jälgis nende sõnavõttu 2-3 inimest.

Miina Hint kaebas Pressinõukogule, et foto ja selle juures olev kiri halvustasid Tartu rahu kaitsmise ürituse läbiviijaid. Kaebaja lisas, et ürituse liikmed ja huvilised istusid pinkidel korraldajate läheduses ning kuna fotograaf korraldajatelt midagi ei küsinud, siis ei saanud talle seda fakti ka öelda. Miina Hint leiab, et ajaleht tegi vale järelduse ja laimas avalikult ürituse läbiviijaid.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et fotograaf tegi üritusest pilte ja tänu tehtud fotoseeriale saab öelda, et sõnavõtte jälgis 2-3 inimest. Seda fakti kinnitas ka Õhtulehe ajakirjanik, kes kohal viibis. Lehe kinnitusel küsitles ajakirjanik ürituse teist osalist – Ralf Kaupa, kes nentis, et publikut on tõesti vähe. Leht lisas, et kõnealuse sündmuse detailsemaks käsitluseks puudus toimetuse arvates avalik huvi.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tõendab fotoseeria, et kõnekoosoleku vastu suurt huvi ei tuntud. Pressinõukogu hinnangul ei ole antud fotouudis süüdistav ega laimav, vaid toimunut objektiivselt kajastav.

Pressinõukogu