Kaebus nr 467
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Henri Reederi kaebust Harju Elus 19. juulil 2013 ilmunud juhtkirja „Raasiku teeb Tallinnat“ ja 2. augustil ilmunud artikli „Raasiku ei teegi Tallinnat?“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Harju Elu juhtkiri arutleb selle üle, mille poolest on Raasiku tuntud ja viitab oma meedia olemasolule. Artikli puhul on tegemist Raasiku elanike vastukajaga juhtkirjale. Artikkel räägib uuesti Raasiku vallast ja muuhulgas ka Aruküla tugevast noorteliikumisest.

Henri Reeder kaebas Pressinõukogule, et juhtkirja väited Raasiku kohta on
põhjendamata ja nende allikat ei ole nimetatud. Kaebaja väitel solvavad need väited teda Raasiku valla kogukonna liikmena ja kahjustavad Raasiku mainet. Kaebaja hinnangul on juhtkirjas esitatud alusetuid väiteid eelmise vallavanema Andre Sepa ja vallas leviva ajalehe Sõnumitooja kohta. Kaebaja ei ole rahul, et Harju Elu tema vastulauset ei avaldanud, vaid avaldas selle koos toimetuse kommentaaridega 2. augusti artiklis. Kaebaja leiab, et eksitavat infot on leht artiklis avaldanud ka noorteliikumise kohta, sest see on ülevallaline, mitte vaid Aruküla oma.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et juhtkirja väited ei ole oletuslikud, vaid põhinevad Raasiku aleviku elanike arvamusel. Juhtkirja eesmärk oli lehe väitel juhtida tähelepanu probleemidele Raasiku alevikus. Leht lisas, et ei ole Henri Reederilt artiklit saanud ja toimetuse andmetel kirjutas kaebaja artikli Delfisse. Samuti ei ole Henri Reeder Harju Elu toimetusega ühendust võtnud. Leht lisas, et ei ole noorteliikumise MTÜ Minu Eesti Noored kohta avaldanud ei positiivset ega negatiivset infot. Harju Elu märkis, et Andre Sepp on ühes oma varasemas intervjuus toonud tähtsa punktina välja vallavanemaks olemise ajast Sõnumitooja asutamise.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu hinnangul võib Raasiku elanike suhtumine oma kodukohta olla erinev, mis ei tähenda, et teistsuguse arvamuse avaldamine oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis nimetatud noorteliikumise nime, mistõttu ei saa öelda, et tegemist on just Henri Reederi juhitava MTÜga.

Pressinõukogu ei langeta otsust ajalehte Sõnumitooja ja Andre Seppa puudutavas osas, sest nemad ei ole kaebust esitanud.

Pressinõukogu