Kaebus nr 477
Pressinõukogu otsus 14.11.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Olerex kaebust Äripäevas 15. septembril 2013 ilmunud artikli „Olerex peidab ikka tarnijaid“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Äripäeva arvamuslugu kahtlustab, et Olerex on seotud maksuvaba kütuse tarnijatega ja osaleb seega skeemis, mille tõttu jääb riigikassasse laekumata makse. Artiklis on Olerexi seostatud ärimees Oleg Belokrõloviga, keda kahtlustatakse maksupettuses. Olerex oma tarnijate nimesid ei avalikustanud, sest need kuuluvad firma väitel konfidentsiaalsusnõudega kaetud punktide nimekirja.

Olerex kaebas Pressinõukogule, et artikkel on ühekülgne, sisaldab tõendamata infot, moonutab tegelikkust ja kahjustab Olerexi mainet. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri on süüdistava iseloomuga ega vasta täpselt sisule. Kaebaja märkis, et lehel puuduvad tõendid, mis näitaksid, et Olerex on „musta“ kütuse turustaja.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et arvamusloo autor on kütuseturul toimuvast kirjutanud juba mitu aastat. Leht märkis, et neljast suuremast Eestis tegutsevast kütuse jaemüüjast ei ole tarnijaid avalikustanud ainsana Olerex ja seepärast annab ajakirjanik firmale ka oma kriitilise hinnangu. Leht lisas, et enne arvamusartikli ilmumist pakkus Äripäev Olerexile võimalust kommenteerida ärilist suhet või selle puudumist ärimees Oleg Belokrõloviga ning küsis tarnijate nimesid. Pärast loo ilmumist pakkus leht Olerexile võimalust vastulauseks.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse süüdistustele vastamiseks, info esitamiseks ja vastulauseks, kuid ei kasutanud ühtegi võimalust.

Pressinõukogu