Kaebus nr 481
Pressinõukogu otsus 23.01.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaljo Vinni kaebust Saarte Hääles 17. juulil 2013 ilmunud artiklite „Lootsi tänava kinnistu on endiselt räämas“ ja „Kole kassimaja“, 4. oktoobril ilmunud artikli „Südalinna elanikud on endiselt hädas hulkurkasside kolooniaga“ ning 5. oktoobril ilmunud loo „Kassipealinn“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

17. juuli artikkel „Lootsi tänava kinnistu on endiselt räämas“ ja lehe juhtkiri „Kole kassimaja“ räägivad Kuressaares GO Spa hotelli juures asuvast kinnistust, mis on räämas ja mille omanikul Kaljo Vinnil on liiga palju kasse. 4. oktoobril ilmunud artikkel „Südalinna elanikud on endiselt hädas hulkurkasside kolooniaga“ räägib ühes Uue tänava majas asuvast kassikolooniast ja 5. oktoobril ilmunud juhtkiri „Kassipealinn“ räägib sellest, et Kuressaares on liiga palju hulkuvaid kasse.

Kaljo Vinn kaebas Pressinõukogule, et ka lemmikloomade teemat käsitledes ei tohiks ajaleht olla lahmiv ja suhtuda kassiomanikesse põlastavalt. Kaebaja väitel ei vasta tõele 17. juuli artiklis olev väide, et ta keelas oma juttu lehes avaldada. Kaebaja ei ole ka rahul, et leht avaldas tema aadressi. Samuti taotleb kaebaja lehelt võimalust vastulauseks.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et leht on järjepidevalt kirjutanud lagunevatest ja räämas kinnistutest. Leht lisas, et Kaljo Vinn ütles temaga rääkinud ajakirjanikule, et ei luba oma juttu leheloos kasutada. Saarte Hääl märkis, et ei ole keeldunud avaldamast Kaljo Vinni vastulauset, kuid kaebaja ei ole nimetatud teemal kirjutamiseks soovi avaldanud. Leht lisas, et on pidevalt ja kaastundlikult kirjutanud ka kodututest loomadest.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Konkreetselt Kaljo Vinnist rääkivas 17. juuli artiklis pakuti sõna ka kaebajale, kuid ta keeldus oma jutu avaldamisest. 4. oktoobri artikkel räägib ühest teisest kinnistust, kus elavad kodutud kassid ning lehe juhtkirjad on üldistavad ja neis Kaljo Vinni mainitud ei ole.

Pressinõukogu