Kaebus nr 482
Pressinõukogu otsus 05.12.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV 3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Olav ja Marje Kiviranna kaebust TV 3 Seitsmestes uudistes 15. oktoobril 2013 eetris olnud saatelõigu peale ja leidis, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik näitab Tallinnas Lillekülas elava kahe naabri piiritüli. Mõlemad naabrid saavad ka sõna.

Olav Kivirand ja Marje Kivirand kaebasid Pressinõukogule, et nad ei saanud enne saatelõigu eetrisseminekut tutvuda nende kohta esitatud väidetega ja neile tuli uudistesaates avaldatu ootamatult. Kaebaja Olav Kivirand taotles, et enne kohalike omavalitsuste valimise päeva lükataks tema kohta esitatud väited Seitsmestes uudistes ümber, kuid TV 3 keeldus. Kaebaja Marje Kivirand ei ole rahul, et ei saanud sõna vastulauseks.

TV 3 vastas Pressinõukogule, et andis mõlemale naabrile sõna. TV 3 leidis, et Olav Kivirand sai saatelõigus oma seisukoha välja öelda ja seetõttu ei olnud põhjust talle uuesti eetriaega anda.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Seitsmesed uudised andnud osapooltele võrdses mahus sõna ja põhjust uuesti eetriaega anda ei olnud.

Pressinõukogu