Kaebus nr 486
Pressinõukogu otsus 05.12.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Kirik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Villu Jürjo kaebust Eesti Kirikus 23. oktoobril 2013 ilmunud artikli „Kas Narva koguduse vara läheb haamri alla?“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Viru maakohus mõistis 9. oktoobril Narva Aleksandri koguduselt ehitusettevõtte Eviko kasuks välja üle 530 000 euro. Artiklis saab sõna ka Villu Jürjo. Samuti avaldas Eesti Kirik sama päeva lehes Villo Jürjo arvamusloo.

Villu Jürjo kaebas Pressinõukogule, et tegemist on laimuartikliga tema kohta. Villu Jürjo hinnangul sisaldab artikkel kontrollimata fakte. Kaebaja märkis, et sai küll sõna vastuartikliks, kuid ta ei teadnud, millest räägib kaevatav lugu.

Eesti Kirik vastas Pressinõukogule, et artikli aluseks oli Põhjarannikus ilmunud lugu, millele küsiti lisakommentaare. Eesti Kirik lisas, et Villu Jürjo sai võimaluse ka eraldi artiklis selgitada laenu võtmist/tekkimist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Kirik ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud samas lehes piisavas mahus sõna. Pressinõukogu ei saa hinnata artiklis esitatud väidetavaid valefakte, sest kaebaja ei nimeta neid konkreetselt.

Pressinõukogu