Kaebus nr 487
Pressinõukogu otsus 05.12.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Traumatoloogide Ortopeedide Seltsi kaebust Eesti Ekspressis 10. oktoobril 2013 ilmunud artikli „Arst koges omal nahal meditsiinisüsteemi patsiendivaenulikkust“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et ühe arsti poeg murdis sääreluu ja õnnetusele järgnenud visiitidest ja suhtlemisest erinevate arstidega.

Eesti Traumatoloogide Ortopeedide Selts (ETOS) kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas patsiendi ema interpretatsiooni Janno Atna selgitustest ja seega eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei kuulatud ära kõiki osapooli. Kaebaja leiab, et artikliga levis sõnum, et Eestis luumurdudega patsiente ei ravita piisavalt professionaalsel tasemel ja kaasaegsete teadussaavutuste kohaselt. ETOS märkis, et Eestis töötavad traumatoloogid-ortopeedid kasutavad oma töös kaasaegseid ravimeetodeid vastavalt Haigekassa võimalustele. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei antud sõna ETOSile, Haigekassale ega ka artiklis tsiteeritud Janno Atnale.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Janno Atna öeldu tsiteerimine oli temaga kooskõlastatud. Artikli kirjutamiseks pidas ajakirjanik Janno Atnaga pika telefonivestluse, vahetas meile ja kooskõlastas kogu teksti. Leht lisas, et Janno Atnal oli võimalik teksti muuta, kuid muudatusi ei tulnud ja telefoni teel kiitis Janno Atna artikli sisuliselt heaks. Leht märkis, et artiklit lugesid enne avaldamist patsiendi ema, perearst ja Haigekassa töötajad. ETOSi arvamust leht ei küsinud, kuna artiklis ei olnud sellest organisatsioonist juttu. Leht lisas, et ETOS ei ole ka vastulause sooviga toimetusse pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli kontekstis kaebaja näol tegemist organisatsiooniga, kellelt oleks pidanud kommentaari küsima.

Pressinõukogu