Kaebus nr 492
Pressinõukogu otsus 23.01.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kultuuriministeeriumi muusikanõuniku Juko-Mart Kõlari kaebust Postimehes 1. detsembril 2013 ilmunud artikli „Vardo Rumessen: kes hävitab meie rahvuskultuuri?“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Vardo Rumessen leiab oma arvamusartiklis, et Eesti kultuuriametnikud ei mõista kõrgkultuuri olemust ja tegelevad ise selle allasurumise ja hävitamisega. Vardo Rumessen küsib muuhulgas: „Ent kuidas võiksid meie ametnikud ja poliitikud seda teada, kui nad ei tunnegi selle kõige vastu mingit huvi ega käi isegi kontsertidel? Kuidas on võimalik, et kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks määratakse inimene, kes ei tea, mida tähendab sõna „interpreet“ ja kes leiab, et selline sõna tuleks üldse käibelt ära võtta?“.

Juko-Mart Kõlar kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta avaldatud ühemõttelist ja isiklikku laimu. Kaebaja hinnangul ei vasta tema kohta avaldatud väited tõele, sest ta ei ole kuskil sellist seisukohta väljendanud. Kaebaja lisas, et külastab hinnanguliselt iga nädal 3-4 kontserti. Kaebaja leiab, et artikliga on seatud kahtluse alla tema pädevus muusikanõunikuna.

Postimees vastas, et tegemist on Vardo Rumesseni arvamuslooga, milles ta väljendab enda seisukohti Eesti kultuurimaastikul toimuva kohta. Postimees pakkus kaebajale võimalust kirjutada vastulause, kuid kaebaja ei soovinud seda teha. Kaebaja kinnitas Postimehele, et ta teab, mida tähendab sõna „interpreet“ ning leht kustutas artiklist lause: „Kuidas on võimalik, et kultuuriministeeriumi muusikanõunikuks määratakse inimene, kes ei tea, mida tähendab sõna „interpreet“ ja kes leiab, et selline sõna tuleks üldse käibelt ära võtta?“. Leht leiab, et muusikanõuniku amet kultuuriministeeriumis eeldab ka kriitika talumist ja kritiseerijatega väitlemist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on Vardo Rumesseni arvamusartikli näol tegemist emotsionaalsete hinnangutega, mida ei saa käsitleda otseste faktivigadena.

Pressinõukogu