Kaebus nr 496
Pressinõukogu otsus 27.02.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Järva Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Indrek Nauri kaebust Järva Teatajas 1. oktoobril 2013 ilmunud artikli „Ärimees süüdistab vallavanema kandidaati pettuses. Vallavanemakandidaat kaitseb oma au kohtus“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis süüdistab ärimees Vello Vetevool Türi vallavanema kandidaati Indrek Nauri selles, et too on pankrotihaldurina kohut petnud ja mänginud kokku võlgnikuga. Artiklis saab sõna ka Indrek Naur.

Indrek Naur kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas ainult teda laimavaid ja tõele mittevastavaid faktiväiteid. Kaebaja leiab, et leht avaldas Vello Vetevoolu väited kontrollimata ja kahjustas sellega tema mainet ja tema usaldusväärsust pankrotihaldurina. Samuti on kaebaja seisukohal, et teda on artiklis käsitletud kui kurjategijat.

Järva Teataja vastas Pressinõukogule, et Indrek Naur sai tekstiga enne ilmumist tutvuda ja ei ole lehte teavitanud, millised faktid on eksitavad. Leht lisas, et Vello Vetevool esitas toimetusele oma sõnade kinnituseks dokumente. Järva Teataja märkis, et artikli eesmärk oli kajastada seda, et Järvamaa suurima omavalitsuse vallavanemakandidaadi suhtes on esitatud tõsiseid süüdistusi ja anda kandidaadile võimalus selgitada, mis võib tegelikult selle taga peituda. Leht kinnitas, et ei ole käsitlenud Indrek Nauri kurjategijana enne kohtuotsust. Lehe väitel on korrektselt viidatud ka faktide allikale.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Lisaks sai Indrek Naur teksti ka enne ilmumist üle vaadata.

Pressinõukogu