Kaebus nr 5
Pressinõukogu otsus 19.12.2002 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Koit ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas Fr. Tuglase nimelise Ahja Keskkooli kaebuse asjus, et 17. oktoobril 2002 ajalehes Koit ilmunud kirjutisega “Soss-seplus Eesti ilusaima mõisahoonega” ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu leidis, et artikliga viis Koit oma lugejateni ajalehes KesKus ilmunud pikemast loost Ahja mõisa puudutava tervikliku osa ilma omapoolsete muudatusteta. Pressinõukogu leidis, et artikkel pole kontekstist välja rebitud, nagu väidab kaebaja. Koit avaldas oma lugejaid lähedalt puudutava osa, mis ei muuda aga artikli sisu. Kirjutis ilmus rubriigis “Mujal meist”, mis oma pealkirjaga viitab sellele, et tegu pole lehe originaalmaterjaliga ning samuti viitas Koit artikli ees algallikale.

Samas on Pressinõukogu seisukohal, et viitamisega oleks pidanud olema veelgi täpsem ning teavitama lugejaid, et tegu on osaga pikemast loost. Lehele endale on parem, kui niisuguse materjali puhul on kohe ja üheselt arusaadav, millega täpselt on tegu.

Kaebaja süüdistus, et vastaspoolele ei antud kommentaariks võimalust, ei ole Pressinõukogu arvates põhjendatud, sest vastulauseks andis toimetus võimaluse järgmistes lehenumbrites. Lehte ei saa kohustada taolistel juhtudel alati samas lehenumbris teistele osapooltele sõna andma, sest antud juhul polnud ka päris selge, kes täpselt oleks võimalik vastaspool.

Pressinõukogu otsustas samuti, et oktoobris 2002 ajalehes KesKus ilmunud kirjutisega “Kaos arhitektuuripärandis” on leht osaliselt rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu leidis, et artikli allika mõisauurija Ants Heina seisukohtades pole küll alust kahelda, kuid tõsiseid süüdistusi sisaldav artikkel ei tugine hea ajakirjandustava kohaselt ainult ühel allikal. Samuti on Pressinõukogu seisukohal, et artiklist pole selgelt aru saada, millised väited kuuluvad Ants Heinale ja millised loo kirja pannud ajakirjanikule.

Pressinõukogu leidis ka, et artiklis antud hinnangud on õigustamatult teravad, kuna ei ole kaetud antud loos konkreetsete faktidega kellegi tegudest, mis selliste väljendite kasutamist võiks õigustada. Seega on leht rikkunud Ahja mõisa haldajate nimetamisega tölplasteks, lollideks ja soss-seppadeks head ajakirjandustava.

Samas on Pressinõukogu seisukohal, et Ahja mõisa kui olulise kultuuriobjekti valdajad vastutavad avalikkuses mõisa käekäigu eest ja seepärast peavad taluma ka teravat kriitikat enda aadressil.

Pressinõukogu