Kaebus nr 50
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Virumaa Teataja ei rikkunud lugejakirjadega korteriühistutest head ajakirjandustava.

Virumaa Teataja avaldas 28. jaanuaril kaebaja Artur Upsi lugejakirja oma korteriühistu kohta ning 3. veebruaril korteriühistu juhatuse esimehe vastuskirja.

Artur Upsi kaebas Pressinõukogule, et korteriühistu esimees ei vastanud tema kirjas esitatud küsimustele, vaid esitas hoopis alusetuid süüdistusi. Upsi taotles seejärel lehelt paranduste avaldamist.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et käsitles korteriühistu liikme ja esimehe tüli viiel korral. Leht kinnitas, et jälgis osapooltele võrdse leheruumi andmist. 18. märtsil ilmus Virumaa Teataja majandusküljel artikkel korteriühistutest, kus otsiti kaebaja tõstatatud küsimustele vastuseid.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ära olid kuulatud kõik osapooled ning neile oli antud võimalus lükata süüdistused ja võimalikud valed faktid ümber.

Pressinõukogu