Kaebus nr 515
Pressinõukogu otsus 08.05.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaebust Äripäeva veebis 13. märtsil 2014 ilmunud uudise „EASi uue juhi nimi teada“ peale ja otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Äripäev kirjutas EASi uue juhi kohta kümmekond aastat tagasi, et riigikontroll tuvastas tema tehtud tehingus Haigekassa juhatuses töötamise ajal vastuolu korruptsioonivastase seadusega. Samal päeval avaldas Äripäev ka EASi uue juhi kommentaari esitatud süüdistusele.

EAS kaebas Pressinõukogule, et Äripäev viskab EASi uue juhatuse liikme Andres Rannamäe suunas õhku süüdistuse. Kaebaja leiab, et uudis on ehitatud üles spekulatiivselt ja kontrollimata kõiki fakte. Kaebaja ei ole rahul, et esialgses uudises puudus EASi uue juhi kommentaar.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud tõenditega tagatud faktid. Äripäev ei visanud õhku süüdistusi, vaid meenutas taustainfona EASi juhiks valitud Andres Rannamäe kunagise autotehingu olulisi fakte, mida ei lükanud ümber ka kaitsepolitseiameti uurimine. Äripäev leiab, et kuna tegemist oli tõele vastava taustainfoga, siis ei olnud sellele vaja küsida Andres Rannamäe kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Äripäeva taustainfos oli tegemist Riigikontrolli arvamusega. Lisaks avaldas Äripäev täiendatud loos EASi juhi kommentaari.

Pressinõukogu