Kaebus nr 52
Pressinõukogu otsus 29.04.2019 | TAUNIV.
Krengolmski Prospekt rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Krengolmski Prospekt rikkus 19. veebruaril 2004 avaldatud kirjutisega “Kas seda oigamist kutsutakse lauluks?” head ajakirjandustava.

Nadežda Sinjakova kaebas Pressinõukogule, et ajaleht avaldas tema kohta solvavas stiilis lugejakirja, mis sisaldas kontrollimata ja laimava sisuga valeinfot, nagu oleks ta saanud suurt jõulupreemiat.

Ajaleht tunnistas Pressinõukogule, et info avaldamisel kaebaja kohta tehti vigu. Seepärast andis ajaleht kaebajale võimaluse oma vastulause esitamiseks, kuigi koos lehepoolsete kommentaaridega.

Pressinõukogu leiab, et kõnealuse kriitilise lugejakirja avaldamist iseenesest ei saa lehele ette heita, küll aga konkreetseid vigu.

Pressinõukogu leiab, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava ajakirjanduseetika koodeksi punktis 5.2, mis ütleb, et vastulause tuleb lehes avaldada ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Antud juhul käitus leht vastulausega äärmiselt ebakorrektselt.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Krengolmski Prospekt rikkus koodeksi punkti 3.5, mis kohustab kriitilise materjali korral kontrollima materjali tõesust ja allikate usaldusväärust ka juhul, kui autoriks ei ole toimetuse töötaja.

Pressinõukogu