Kaebus nr 522
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Tallinna Lastehaigla kaebust ajalehes Eesti Ekspress 18. juunil 2014 ilmunud artikli „Arstide praak röövis täisjõus mehelt käe“ peale ja otsustas, et leht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Artikkel väidab, et valediagnoos ja -ravi ning pikad ravijärjekorrad jätsid 42aastase pereisa vasakust käest ilma.

SA Tallinna Lastehaigla kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud professionaalset hinnangut radioloogi kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et loo juures ilmus radioloog Mare Uritamme foto, kuigi tegemist ei olnud avaliku huviga. Kaebaja leiab, et artikliga on süüdistatud Mare Uritamme.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et loo autor saatis Tallinna Lastehaiglale detailse kirjelduse patsiendi poolt läbielatust, muuhulgas ka patsiendi hinnangud toimunule ja arstide ebakompetentsusele ning palus kommentaari. Samal päeval laekus haigla poolt kvaliteediteenistuse juhataja Lagle Suuroru lakooniline vastus, mis kinnitas, et haigla radioloogid patsiendi röntgenpildil luulisi muutusi ei näinud ning viidati, et ravi osas teeb otsused raviarst, antud juhul perearst. Seega said haigla ja konkreetne radioloog oma vastulaused lehe arvates esitada ja ajakirjanik tegi võimaliku, et patsiendi väiteid kontrollida ja kajastas ka teise poole seisukohta. Dr Mare Uritamme foto on hangitud lehe kinnitusel avalikult, kuna see on haigla kodulehel. Eesti Ekspress ei ole käsitlenud kedagi antud loos kurjategijana ega rikkunud inimese eraelu puutumatust. Ajakirjanik pakkus ka patsiendi perearstile võimalust artiklit lugeda ja seda kommenteerida, kuid sellest võimalusest ja sisulistest kommentaaridest arst keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava, sest andis patsiendi hinnangud Tallinna Lastehaiglale tutvumiseks ja kommenteerimiseks. Kui Tallinna Lastehaigla esindaja otsustas piirduda vaid lühikese kommentaariga, siis on see kaebaja valik ja Pressinõukogu hinnangul oli kaebajale võimalus süüdistuste tagasi lükkamiseks ja kommenteerimiseks antud.

Pressinõukogu leiab, et Mare Uritamme puudutavas peaks kaebaja olema Mare Uritam ise.

Pressinõukogu juhib ajalehetoimetuste tähelepanu sellele, et sarnaste juhtumite kajastamisel peab ajakirjanik olema tähelepanelik ja põhjalik ning tegema endale selgeks, milline on iga konkreetse arsti pädevusvaldkond.

Pressinõukogu