Kaebus nr 523
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Alvar Ottokari kaebust Põhjarannikus 19. juunil 2014 ilmunud artikli „Kiirusemõõtmise skandaalis osalenu ei saanud kohtus oma tahtmist“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kiirusemõõtmise skandaalis osalenud endine Ida prefektuuri liiklusjärelevalve talituse juht Alvar Ottokar ei saanud Tartu halduskohtus ja ringkonnakohtus oma tahtmist, et muudetaks tema teisele tööle viimine põhjendamatuks.

Alvar Ottokar kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud info ei vasta tegelikkusele, sest Tartu ringkonnakohus tühistas käskkirja, millega ta viidi teisele tööle. Kaebaja ei ole rahul, et Põhjarannik avaldas ebatäpset ja eksitavat infot ja kahjustas sellega põhjendamatult tema mainet.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et kaebaja pöördus 20. juunil Põhjaranniku poole ning 21. juunil avaldas leht täpsustuse ja vabandas Alvar Ottokari ees. Leht tunnistas, et uudis sisaldas osaliselt ebatäpset infot.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuigi artiklis oli ebatäpsus, tunnistas leht viga, avaldas kiiresti paranduse ja vabandas kaebaja ees.

Pressinõukogu