Kaebus nr 53
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | TAUNIV.
Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Lääne-Harju Ekspress rikkus veebruaris 2004 avaldatud artiklitega Keila Tarbijate Ühistust head ajakirjandustava.

Keila Tarbijate Ühistu kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad faktivigu, on laimavad ja ilma süüdistatava osapoole kommentaarideta.

Lääne-Harju Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht on küll eksinud mõnedes faktides, kuid need ei ole olulised ja olemuslikud eksimused. Leht märkis, et Keila Tarbijate Ühistu ei ole pöördunud peale artiklite ilmumist toimetuse poole, et oma seisukohti selgitada ja ei vastanud ka e-posti teel saadetud kirjale.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne-Harju Ekspress on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, sest ajakirjanik ei ole konflikti sisaldava materjali puhul näidanud tõsist tahet ära kuulata kõiki osapooli ning anda süüdistatavale poolele kommentaari võimalust samas lehenumbris.

Pressinõukogu leiab, et leht rikkus neis lugudes eetikakoodeksit ka punktis 4.1, mille kohaselt peavad faktid ning arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad.

Samas ei nõustu Pressinõukogu kaebaja väitega, et lehel puudus üldse igasugune mõistlik põhjendus niisuguste artiklite avaldamiseks. Käsitletud teemad ja paljud artiklites tõstatatud küsimused on antud piirkonna lugejatele olulised ja põhjendatud avaliku huviga.

Pressinõukogu