Kaebus nr 531
Pressinõukogu otsus 13.11.2014 | TAUNIV.
Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja selle juhtorganite liikmete Paul Herzog von Oldenburgi, Slawomir Olejniczaki ja Varro Vooglaiu kaebust Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalis 24. juulil 2014 ilmunud uudise „Leht: Vooglaiu SA nõukogu liikmed on seotud Putini lähikondse Jakuniniga“ ja 29. juulil ilmunud loo „Urmo Soonvald: rahvas peab teadma, kes rahastab ühiskonna lõhenemist“ peale ning otsustas, et portaal rikkus head ajakirjandustava.

24. juulil ilmunud uudis ja kaks selle järgnenud arvamuslugu (28. juulil „Varro Vooglaid: ajakirjandusliku karistusoperatsiooni musternäide“ ja 29. juulil „Urmo Soonvald: rahvas peab teadma, kes rahastab ühiskonna lõhenemist“) räägivad SAPTK rahastamisest, väidetavast seotusest Venemaa võimukoridoridega ja rollist Eesti ühiskonnas.

SAPTK kaebas Pressinõukogule, et ERRi uudisteportaal levitas Eesti Päevalehe poolt avalikkuse ette paisatud alusetuid kahtlustusi ja esitas neid nii, nagu olnuks tegu mitte spekulatsiooni, vaid faktiga. Kaebaja ei ole rahul, et ERR ei küsinud 24. juuli artikli jaoks kommentaari. Kaebaja leiab, et artikli esialgne pealkiri „Varro Vooglaiu SA nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Putini lähikondse Jakuniniga“ väitis kindlas kõneviisis, nagu oleks SAPTK juhtorganitesse kuuluvatel isikutel Vladimir Jakuniniga tihedad suhted. Hiljem portaal muutis pealkirja, mis näitab kaebaja hinnangul oma eksimuse tunnistamist. Kaebaja leiab, et artikli viimane lõik jätab mulje nagu oleks SAPTK annetuste kasv seotud sihtasutuse nõukogu liikmete väidetava seotusega Jakuniniga. Kaebaja ei ole rahul, et ERR viivitas lubamatult kaua 25. juulil saadetud vastulause avaldamisega. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et ERR keeldus avaldamast nende vastulauset Urmo Soonvaldi arvamusloole.

ERR vastas Pressinõukogule, et artikli esialgne pealkiri oli stilistiliselt ebaõnnestunud ja võis lugejaid eksitada, portaali toimetus tunnistas seda ja sõnastas pealkirja ümber. ERR palus Varro Vooglaiu vastulauset 24. juuli hommikul, kuid sai vastuse alles 25. juuli õhtul. ERRi arvates ei ole realistlik, et avalikkuses olulist vastukaja saanud artiklid, kus sisaldub mingi süüdistus, jäävad refereerimata hetkeni, mil toimetusel õnnestub süüdistatavalt tema seisukoht saada. ERR lisas, et viimane lõik oli informatiivne taustalause, mis ei seondu otse juhtlõigus kirjutatuga ja ei ole seetõttu käsitletav valeinfona. Kaebaja saatis oma vastulause 25. juuli õhtul peale tööpäeva toimetaja e-posti aadressile ja kuna oli nädalavahetus, jäi see uue nädalani avaldamata. Teise vastulause avaldamisest keeldus ERR seetõttu, et Urmo Soonvaldi arvamus ei sisaldanud enam nii detailseid väiteid, millega oleks tekkinud vajadus uuesti Varro Vooglaiule vastulauseks võimalus anda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul eksitab lugejaid 24. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis.

Samuti rikkus ERR koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud portaal avaldama refereeringu koos Varro Vooglaiu kommentaariga, sest kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu ei näe rikkumist vastulausetega seoses.

Pressinõukogu