Kaebus nr 536
Pressinõukogu otsus 18.12.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Liis Haaveli kaebust Õhtulehe veebis 5. novembril 2014 ilmunud artikli „Kas Liis Haavel tembutab jälle?“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib, et kinnisvaraportaalis on Viimsi vallas oleva merevaatega krundi müügikuulutus, mida lehe andmetel müüb omaniku esindajana Liis Haavel. Lehe andmeil esitles Liis Haavel end Liina.

Liis Haavel kaebas Pressinõukogule, et artikliga on teda laimatud ja loodud vale ettekujutus, nagu tegeleks ta taas kelmustega, kuigi tegelikkuses müüs ta oma laste isale kuuluvat vara. Kaebaja ei ole rahul, et tema käest kommentaari ei küsitud. Liis Haavel leiab, et artikliga on tekitatud nii talle kui ta lastele põhjendamata kannatusi.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja üritas müüa temale kuuluvat kinnistut vale nimega. Leht lisas, et kuna Liis Haavel on olnud varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud just seoses kinnisvarapettustega, võib pidada avalikku huvi käesoleva asja suhtes suureks. Õhtulehe hinnangul ei põhjusta artikkel Liis Haavelile ega tema lähedastele põhjendamata kannatusi. Leht lisas, et ajakirjanduse eesmärk on informeerida avalikkust varitsevatest ohtudest ja sellest eesmärgist oli kantud ka artikkel. Õhtulehe kinnitusel pärines info mitmest allikast ja leht kontrollis seda. Leht märkis, et ei ole artiklis esitanud kaebaja suhtes põhjendamata süüdistusi ega valeväiteid ning viitab vaid kahtlasele juhtumile.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul teenib uudis avalikkuse huvi, kuna tegemist on varem kinnisvarapettuste eest karistatud isikuga, kes nüüd esines vale nime all. Artiklis ei ole esitatud kaebajat süüstavaid oletusi.

Pressinõukogu