Kaebus nr 54
Pressinõukogu otsus 08.07.2004 | TAUNIV.
Vesti rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Vesti rikkus 27. veebruaril 2004 avaldatud lugejakirjaga “Täiendavad valimised Juudiusu Koguduses” head ajakirjandustava.

Eesti Juudiusu Koguduse liige Michail Dashkovsky kaebas Pressinõukogule, et kirjas avaldatud faktid ei vasta tõele ning leht ei pakkunud kaebajale võimalust oma seisukoha väljaütlemiseks. Kaebaja peab avaldatud kirjutist uudiseks ning ei ole rahul selle anonüümsusega.

Vesti märgib oma vastuses, et kirja autor palus toimetuselt anonüümsust ning seetõttu on selle all pseudonüüm. Toimetus selgitas, et kirjutis ei ole uudis, vaid see ilmus kirjade rubriigis. Leht kinnitab, et kaebaja ei ole toimetuse poole vastulause avaldamise sooviga pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Vesti on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja usaldusväärsust ka siis, kui autoriks ei ole toimetuse töötaja.

Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et ka lugejakirjad peavad olema selged ja arusaadavad. Kui kiri puudutab sündmust, mille kohta ajakirjanduses infot varem avaldatud ei ole, peaksid sündmuse põhifaktid ilmnema kirjast. Kirja autorile anonüümsuse lubamine toimetuse poolt peab olema põhjendatud.

Pressinõukogu