Kaebus nr 544
Pressinõukogu otsus 29.01.2015 | TAUNIV.
Saarte Hääl rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kuressaare Kommunaalprojekti juhatuse liikme Veljo Maripuu kaebust Saarte Hääles 11. detsembril 2014 ilmunud artikli „Linnavalitsus ähvardab 3000-eurose sunnirahaga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kuressaare Kommunaalprojekt kasutab büroona kahte kokku ehitatud korterit elumajas, kus äritegevus ei ole lubatud. Seetõttu ähvardab Kuressaare linnavalitsus Kommunaalprojekti 3000 euro suuruse sunnirahaga.

Kuressaare Kommunaalprojekti juhatuse liige Veljo Maripuu kaebas Pressinõukogule, et artiklis olevas linnavalitsuse ametniku seisukohas on mitu valeväidet ja –hinnangut. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei küsinud arvamust Kuressaare Kommunaalprojekti esindajalt, kes oleks saanud selgitada, et korterite liitmine toimus kehtiva ehitusprojekti alusel ja kasutusloa muutmiseks on olemas enamuse naabrite nõusolek. Kaebaja hinnangul loob artikkel mulje nagu oleks Kuressaare Kommunaalprojekt pannud toime seaduserikkumise ja kasutab kortereid ebaseaduslikult.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et tegemist oli jätkulooga oktoobris ilmunule, kus kirjutati lahti probleemi olemus ja olid ka mõlema poole seisukohad. Leht märkis, et jätkulugu kajastas vaid 3000 eurose sunniraha küsimust.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul möönis ka leht ise, et tegemist on konflikti sisaldava materjaliga. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud andma kaebajale sõna, et kommenteerida ebaseadusliku ehitise süüdistust, ühtlasi viidata käimasolevale kohtuvaidlusele samas asjas.

Pressinõukogu