Kaebus nr 546
Pressinõukogu otsus 29.01.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Svea Finance kaebust Õhtulehes 16. septembril 2014 ilmunud artikli „Petta saanud naine: tuli elada 45 aastat, et mõista – ei sõlmita lepinguid ega osteta kaupa tundmatult firmalt“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kodusel müügiesitlusel kalli aurupuhasti ostnud naisest, kes sai maksegraafiku kätte kuu aega lubatust hiljem. Maksegraafikust selgus lehe väitel, et naisel tuleb peale maksta 500 eurot.

AS Svea Finance kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab konfliktsituatsiooni ning käsitletud on nendega seotud asjaolusid (sealhulgas maksegraafik) ja seda negatiivses valguses. Kaebaja hinnangul jätab artikkel mulje nagu oleks ostjaga ebaausalt käitutud. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud nende arvamust.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et Svea Finance AS osales artiklis kirjeldatud tolmuimeja ostutehingus tarbijale järelmaksu pakkunud krediidiettevõttena ja on artiklis kõrvaltegelane, keda näidatakse neutraalses valguses.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et kaebaja on artiklis kõrvaltegelane ja ei ole konflikti osapool ning seetõttu ei olnud põhjust Svea Finance ASile sõna anda. Lisaks on kaebajat käsitletud mahukas artiklis põgusalt vaid kahes kohas ja neutraalselt.

Pressinõukogu