Kaebus nr 55
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei rikkunud 25. veebruaril 2004 avaldatud kirjutisega “Küsimused Miki-hiirtele” head ajakirjandustava.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarte praostkond kaebas Pressinõukogule, et Andrus Kivirähk kasutas oma kirjutises kristlaste usulisi veendumusi halvustavaid väljendeid ja võrdlusi.

Eesti Päevaleht ütles oma vastuses Pressinõukogule, et arvamusartiklid, kommentaarid ja arvustused on just kohaks, kus autorid saavad avaldada oma isiklikke seisukohti ning kus tavapäraselt kasutatakse kirjanduslikke kujundeid ja võrdlusi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole siin rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Autor omab õigust avaldada arvamusartiklites vabalt oma seisukohti. Kõnealuse kirjutise puhul saab tegemist olla eelkõige hea maitse küsimusega, mille osas ei saa anda hinnangut ajakirjanduseetika seisukohast.

Pressinõukogu